Di tag: Khilafah

16

Khilafah. Untuk Tuhan atau Keluarga?

Untuk siapa negara khilafah didirikan? Ada jawaban normatif dan jawaban berdasarkan fakta. Untuk jawaban normatif, para da’i mengatakan: “Khilafah adalah wujud nyata pelaksanaan syariah Islam yang kaffah. Khilafah mengabdi sepenuhnya pada kehendak Allah”. Bagaimana...

error: Hargai hak cipta penulis !!